Se tjänster i lista ovan

Se tjänster i lista ovan

2021-01-12 0 Av Aggera

ERA BEHOV MÖTER VÅRA TJÄNSTER

Aggeras managementtjänster bygger på samlad erfarenhet

Vi säkerställer att krav och målsättningar uppnås i projekten som genomförs – med fokus på engagerat teamarbete, resurseffektivitet och bäst möjliga slutresultat. Våra uppdrag omfattar projektledning av alla typer inom samhällsbyggnad, industri, infrastruktur och byggprojektering.

Tjänsterna vi erbjuder innefattar även strategisk rådgivning, riskanalyser, förvaltning och verksamhetsutveckling. I samverkan med kunder, deras samarbetspartners och andra externa aktörer. I själ och hjärta är vi ett nätverkande företag. Samarbeten som är bra för våra uppdragsgivare är bra för oss, vi strävar alltid efter win-win situationer.

Några av Aggeras vanliga projekttyper är vägar, gator, tunnlar, broar, järnväg, spårväg, ledning, tele-master, sjukhus, kontor, bostäder, industrier samt köpcentrum. 

Privata företag

Vi har den erfarenhet som krävs för att förstå syfte, mål och olika organisationskulturer i privat sektor. Vi har jobbat nära många ledningsägare och i samarbete under många år för att få framdrift i olika typer av projekt.

Statliga myndigheter

Arbetat länge inom stora komplexa projekt – järnväg, miljö, väg, bro, tunnel, byggnader, anläggningar etc.

Från förstudier och väg- & järnvägsplaner i tidiga skeden till färdiga system- och bygghandlingar.

Kommuner

Vi har ramavtal med kommuner och samarbetar med många av landets fastighets-, stadsbyggnads-, miljö- och trafikkontor samt ledningsförvaltningar. Genomför tidiga skedes utredningar om nya stadsdelar till detaljplanernas genomföranden och slutbesiktning.

Entreprenörer

Vi förstår hur entreprenörer arbetar och deras behov, vi kan vara rådgivare för regleringsfrågor i olika entreprenadformer etc. Tillexempel kan AGGERA vara projekteringsledare för stora totalentreprenader och ta fram anbud/kalkyler och sköta produktionsplanering/uppföljning.