Tredjepartsgranskning

Tredjepartsgranskning

- Tredjepartsgranskning för ett lyckat projekt

Ökad projektstruktur hjälper till att föra projektet framåt och upprätthåller en god kvalitet

Kvalitetskontroll tittar på om det resultat som projektet producerar är lämplig för ändamålet. Det handlar ofta om att granska – ibland en hel del granskning, men det beror på vad ni producerar? Du kan kontrollera att produkterna är lämpliga för sitt ändamål genom granskning av ritningar, modeller, tekniska beskrivningar eller administrativa föreskrifter etc.

I vissa fall måste granskning ske av varje enskilt producerat dokument, särskilt när ett projekt är komplext. Kvalitetskontroll sker normalt av projektgruppen i form av egenkontroll. Sedan behövs en tredjepartsgranskning för att säkerställa att ingen resurs har "glömt" eller "missat" något i handlingarna, det är oftast i gränssnittet mellan teknikområden som det har trillat saker mellan stolarna. Vi har kompetenta medarbetare som jobbat som entreprenörer och är vana att hitta felen som saknas i handlingen där entreprenören kommer vilja begära ÄTA arbete och extra betalning.

Det bör också ingå i tidplanen, att du kan planera för granskning vid lämpliga tillfällen i projektet och se till att resurser finns tillgängliga för att delta i kvalitetskontrollen samt att de har tid att rätta till möjliga fel som upptäcks.