Besiktning

Besiktning

– För en korrekt överlämning

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden

För att främja säkerheten och se till att byggnation skett enligt handling behöver olika typer av besiktningar ske. Aggera utför i huvudsak besiktningar i enlighet med AB eller ABT. Detta innebär förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.