Referensprojekt

Referensprojekt

EN TITT I BACKSPEGELN

Nedan beskrivs vilka projekt Aggera tidigare har utfört, exempelvis i roll som Projektledare, Uppdragsledare eller Platschef.

Referensprojekt

Flertalet olika projekt - Lerums kommun, Projektledare

Lärje - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Hisingsbron, pumpstation för allmän plats - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Kvarnberget, del av Västlänken i produktion mellan Centralen-området och Haga- Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Överdäckning av E45 vid Centralen-området - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Nybyggnad av ultrafilter i Alelyckans Vattenverk - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Biträdande projektledare

Engelbrektslänken, ny spårväg mellan Avenyn och Skånegatan - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Biträdande projektledare

Ny Spårväg Lindholmen - Frihamnen, ny spårväg från Hisingsbron till Chalmers Lindholmen - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Biträdande projektledare

Masthuggskajen Halvön - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Biträdande projektledare

Masthuggskajen Västra- Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Biträdande projektledare

Masthuggskajen Östra - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Litteraturgatan, etapp 1 inklusive raingarden och kassettmagasin - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Selma Lagerlöfs Torg, etapp 2.2 och 2.3, dagvatten magasin och ledningsutbyggnad - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Selma Lagerlöfs Torg - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

DP ny cykelbana mellan Gamlestaden och Hjällbo - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

DP Hornsgatans förlängning - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

DP Gamlestadens Torg etapp 2 - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Gamlestadens Torg etapp 1 - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Gamlestadens Torg - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Gamlestadens Fabriker - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Gata C3 Masthuggskajen, norr om Folkets hus allmän plats samordnande av projektering och utbyggnad inför byggande av Hotell Draken vid Järntorget - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

Citybuss Backa GFS - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare

DP Gåsagången - Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Projektledare under föräldraledighet & Biträdande Projektledare

Tingstadstunneln - Trafikverket, Biträdande delprojektledare

Masthuggskajen GFS - Trafikkontoret Göteborg Stad, Biträdande Projektledare

Fixfabriksområdet, bostäder i Majorna - Trafikkontoret Göteborg Stad, Projektledare

Olof Asklunds Gata, Trafikkontoret Göteborg Stad, Projektledare

Kvarteret Torpa, Avenyn (Biograf Göta) - Trafikkontoret Göteborg Stad, Projektledare

Litteraturgatan, etapp 1 - Trafikkontoret Göteborg Stad, Biträdande Projektledare

Svingeln & Olskroken, ombyggnad bytespunkt - Trafikkontoret Göteborg stad, Projekteringsledare

Västlänken Ledningssystem FA22.2 - Trafikverket, Göteborg, Uppdragsledare

Backaundantaget Kontrollpunkter - Trafikverket, Göteborg, Projekteringsledare

Gator vid Kvarteret Makrillen, Norr om Artillerigatan – Trafikkontoret, Göteborg, Uppdragsledare

Östra Backaplan Kvilleleden - Trafikkontoret och Trafikverket, Göteborg, Uppdragsledare

Marieholmstunneln ED3 – Trafikverket, Göteborg, Projekteringsledare för Trafikverket.

Västlänken Ledningssystem FA01 - Trafikverket, Göteborg, Biträdande Uppdragsledare

Västlänken Ledningssystem AKF09 - Trafikverket, Göteborg, Biträdande Uppdragsledare

Marksanering av Oexploderad Ammunition – Fortifikationsverket, Projektledare

Underjordiska Oljelagringsanläggningar - Fortifikationsverket, Projektledare

Underjordiska Telekommunikationsanläggningar - Fortifikationsverket, Projektledare

Underjordiska Ammunitionsförvaringsanläggningar – Fortifikationsverket, Projektledare

Nybyggnation Hangar 81 & Pilotskolan – Fortifikationsverket, Malmen, Biträdande Projektledare

Nybyggnation Elevbostäder – Fortifikationsverket, Kvarn, Biträdande Projektledare

Ombyggnation Flygledartorn till kontor – Fortifikationsverket, Karlsborg, Projekt- och Byggledare

Västlänken Ledningssystem FA22.2 - Trafikverket, Göteborg, Entreprenadsakkunnig

Gator vid Kvarteret Makrillen, Norr om Artillerigatan – Trafikkontoret, Göteborg, entreprenadsakkunnig/kalkyl

Opaltorget, Göteborg - Trafikkontoret Göteborg, Mark och Energibyggarna Platschef

Angeredsbanan, Göteborg - Trafikkontoret Göteborg, PEAB Platschef

Stallbackabron renovering kantbalk - Trafikverket, PEAB Platschef

Tingstadstunneln, Göteborg - Trafikverket, PEAB Platschef

Allums köpcenter, grundläggning & markarbeten, Partille - Förening för Allum, PEAB Platschef

Sahlgrenska Vårdbyggnad, grundläggning & markarbeten - Västfastigheter, PEAB Platschef

Älvsborgsbron, underhåll - Trafikverket, PEAB

Willinsbron, underhåll - Trafikkontoret, PEAB Platschef

Nybyggnad Jankovíc fastigheter tidigare spårvägsgarage - Stampen, PEAB Platschef

Bredbandsutbyggnad Mölndal - Orange, PEAB Platschef

Grundläggning ny forskningsbyggnad - Astra Zeneca Göteborg, PEAB Platschef

Ombyggnad torget Kråkan - Mölndals kommun, PEAB Platschef

Björkekärr, ombyggnad av väg utanför Östra Sjukhuset - Trafikkontoret Göteborg, PEAB Platschef

Nybyggnation bullerplank längst E20 genom Alingsås - Trafikverket, PEAB Platschef

Frölunda torg ombyggnation köpcentrum samt buss- och spårvägshållplats - Trafikkontoret Göteborg, PEAB Platschef

Nybyggnation underjordiska oljelagringstankar av betong och stål i bergrum samt byggnader underjord, tunnlar etc. - Saudi Arabien, Ministry of defence, ICMC Chief Supervisor cirka 7.8 år

Nybyggnation Kvarteret Vargen 60 lägenheter Borås - Riksbyggen, NCC Platschef

Volvos nya motorfabrik Skövde - Volvo, ABV/NCC Platschef

Kontorsbyggnad, sporthall, silos samt Kraftvärmeverk i Örebro - Örebro Eneri, Konsortie av ABV/BPA, Platschef

Mångstad reningsverk raffinaderi, Norge - Statoil, Konstorie Astrup Höijer ABV, Platschef

Uppförande torveldad  hetvattencentral - Överkalix Kommun, ABV Platschef Totalentreprenad

Uppförande av försvarsanläggningar Kalix - Fortifikationsverket, ABV

Nybyggnation vägbro i Anttis över Torneälv - Trafikverket, ABV Platschef

Grundläggning gäddviksbro 622 meter, över Luleälv vid Luleå - Trafikverket, ABV Platschef

Uppförande 2 järnvägsbroar Rektier - SJ (AMS finansierade), ABV Platschef

Uppförande av 400 kV ställverk, Svartbyn - Vattenfall, ABV Platschef

Uppförande av vattentorn Gunnarsbyn - Bodens kommun, ABV Platschef TE

Uppförande av tio stycken avloppsreningsverk, Norrbottens län - Bodens kommun, ABV Platschef

Reparationsarbeten av Trångsforsbron över Luleälv - Bodens kommun , ABV Platschef

Beläggningsarbeten på många diverse platser - Bodens Kommun, ABV Platschef

Utbyggnad av avloppsreningverk - Bodens Kommun, AV Arbetsledare

Mark och Ledningsarbeten, centrala Boden - Bodens kommun, Arbetsledare/Utsättning

Detaljplan Norr om Nordstan, Stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad, Plansamordnare Aggera AB

Projektledare för uppdrag inom områdena ITS, intelligenta transportsystem och marknadsundersökningar.

Projektledare för samverkansprojektet Elbilar i Göteborg - En del i Göteborg Stads satsning på alternativa drivmedel, i samarbete med Göteborg Energi, Vattenfall, Volvo och Kommunikationsforskningsberedningen (KFB)Trafikutredningar med tyngdpunkt på ITS och miljöeffekter av trafik.

Planering, genomförande och utvärdering av fältförsök med dynamisk fordonsnavigering.

Olika projekt, vattenparken etc. Lerums Kommun, Projektledare, Aggera AB

BoStad 2021,Trafikkontoret Göteborg Stad, Projektledare, Aggera AB

Projektledning, plansamordning och exploatering, Lerums Kommun, Aggera AB