Genomförandeplanering

Genomförandeplanering

– Assisterar er i genomförande av planprocessen

Gediget kunnande som bygger på erfarenhet från samtliga skeden, från tidigt skede till projektavslut.

Vi på Aggera kan i tidiga skeden vara med och skapa de goda förutsättningar många stora och komplexa projekt behöver.

Produktionsplanering

Vi har även erfarenhet av sena skeden och kan därför vara er rådgivare för Produktionsplanering under projektering och även under byggnation som ert beställarstöd.