Projekteringsledning

Projekteringsledning

– Skapa framtiden för samtliga teknikområden

Vi lever i en snabb föränderlig värld där det ständigt ställs nya krav på förändringar i ett projekt

Aggeras filosofi är att ge dig de strategier, taktik, arbetssätt och kompetens som skapar förutsättningar och säkerställer bästa resultat som verkligen varar.

Aggera arbetar i tidiga skeden med utredningar, förprojektering, förstudier, grovprojektering, upphandling, projekteringsledning till slutleverans och överlämnande.

Uppdragen kan bestå av framtagande av väg-, järnvägs- och detaljplaner till framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling för detaljprojektering. Aggera har kunskap och erfarenhet i utförande- och totalentreprenader samt ECI och samverkansentreprenader.