Uppdragsledning

Uppdragsledning

– Konsten att leda rätt

Effektiv uppdragsledning handlar om att leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen för att nå uppsatta mål

För att skapa styrning och effektivitet bör uppdragsledningen hanteras av en person med gedigen erfarenhet. Vi på Aggera har utfört stora komplexa projekt med många olika aktörer och utmanande ekonomisk hantering. Bara den som har förmågan kan dela upp projekteringprocessen i ett antal små, överblickbara delprojekt och samtidigt hålla fokus på helheten. Helhetssynen möjliggör alternativa lösningar och skapar en effektiv kostnadsstyrning. I praktiken är detta nödvändigt för att projektet ska hålla budget.

Vår metod är baserad på erfarenhet.