PMO Byggherreorganisation

PMO Byggherreorganisation

-Assisterar er i varje del av projektprocessen

Genom gediget kunnande, tillhandahåller vi de kompetenser som behövs för varje enskilt projekt

Aggera kan erbjuda en komplett projektledningsorganisation PMO (Project Management Office).

Vi representerar beställaren i projektets olika faser, allt från tidiga skeden till överlämnande till drift/förvaltningen.

Intresserad? Hör av er för mer information.