Entreprenadledning & Byggplatsuppföljning

Entreprenadledning & Byggplatsuppföljning

– Länken för ett lyckat genomförande

Vi är samordnaren mellan entreprenörer, projektörer, myndigheter och projektledarna hos slutkund.

När upphandlingen är gjord och kontraktet undertecknat sätter produktionen igång. Under produktionen håller vi byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas.

Vi ansvarar även för kostnadskontroll och ser till att arbete och material håller avtalad kvalité. Dessutom initierar vi besiktningar och kontrollerar att eventuella anmärkningar åtgärdas till fullo. Dialog förs till största delen ute på arbetsplatserna.

Aggera utför följande: byggledning, kontroll, uppföljning och byggplatsuppföljning (BPU) samt fristående granskning och second opinion.