Projektrevision

Projektrevision

– Kvalitetssäkring för ett lyckat genomförande

En objektiv och strukturerad genomlysning av projektets leveransförmåga utförs normalt genom en granskning

Detta bör utföras av en oberoende person – inte en av dina projektmedlemmar, utan att Aggera ser över din projektdokumentation. Du kan ge tillgång till ditt online-projektledningsverktyg och ditt dokumentarkiv vilket ger möjlighet för förberedelse innan vi utför er granskning.

Syftet med analysen innebär att identifiera de områden som innehar förhöjd risk eller där det finns inbyggd potential för effektiviseringar. Analysen resulterar i ett antal rekommendationer och ett förslag till åtgärdsplan. Om åtgärderna genomförs och projektledaren agerar kommer det leda till förbättring. Det är ingen idé att gå igenom granskningsprocessen bara för att få veta att allt är perfekt. Det är mycket bättre att du räknar med att få feedback som du kan använda för att förbättra hur du leder och styr projektet.

Feedback kan vara vad som helst, från det faktum att din uppdragsplan behöver uppdateras till ditt sätt att hantera konflikter, eller till resursproblem i ditt team. En oberoende projektrevision kan ofta upptäcka detta snabbare än du kan, eftersom de inte är involverade i detalj varje dag som du är. Det kan vara skönt att någon ser i helikopterperspektiv på ditt projekt för att ge feedback om du tar till dig det, kan det vara en stor möjlighet till lärande, vilket är en grundförutsättning för att förbättras.