BAS-P / BAS-U

BAS-P / BAS-U

– Ingen får komma till skada

Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen

Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering:  BAS – P

– Denna person hjälper dig att beakta arbetsmiljörisker i tidigt skede redan vid planeringen och projektering av projektet. Denna funktion är ett krav enligt gällande lagstiftning.

Byggarbetsmiljösamordnare utförande: BAS – U

– Denna person ansvarar för arbetsmiljön på bygg och anläggningsarbetsplatser. Denna funktion är ett krav enligt gällande lagstiftning.