BIM Management

BIM Management

– Det börjar med en god idé

Rätt gjort från början märks på slutresultatet. En professionellt genomförd BIM-handling blir en bas för att utveckla beställarens tankar till ett projekt som blir klart i rätt tid till rätt pris och till rätt kvalitet

Beställaren vet ofta ungefär hur stor anläggning han vill bygga, vilka installationer den skall innehålla och hur mycket det får kosta. Kort sagt kommer beställaren med en idé som den vill förverkliga. Hur ska beställaren kommunicera till konsulten och entreprenören för att få sitt projekt byggt?

Före projektet kan förvandlas till en projekteras och byggas krävs en riskanalys. Går det att bygga på den aktuella marken? Är kalkylen rätt? Håller tidsplanen? Vilka andra faktorer kan påverka slutresultatet?

Riskanalysen genomförs under projekteringsskedet. Där går man igenom förutsättningarna för projektet och utreder behov, teknisk standard, tidplan och de ekonomiska ramarna.

BIM misstas ofta för att bara vara 3D-modeller ibland med tid 4D. Beställaren vet ofta inte exakt hur konsulten tänker när de tar fram handlingen och hur entreprenören avser utföra byggnationen. Genom ett tydligt flöde av kommunikation kan beställaren vara med i processen att ta fram exakt hur den vill ha det, utan att behöva göra kostsamma ändringar under produktionsskedet.

BIM-strategin blir ett viktigt beslutsunderlag som fastställer kostnadsramarna och gör det möjligt att leda projektet i rätt riktning och spara pengar.  

Genom Aggeras arbetssätt, kraftfulla kapacitet till BIM strategi styrning, kan vi leverera effektivare projekt, med högre kvalitet och till en lägre slutkostnad.