A               G               G               E               R               A

A G G E R A

STRATEGISKA RÅDGIVARE INOM SAMHÄLLSBYGGNAD

Aggera är ett management konsultbolag inom samhällsbyggnad med fokus på strategisk rådgivning och projektledning.

Hur agerar vi?

Genom strategiskt ledarskap tillsammans med nytänkande idéer, kan Aggera hitta nya vägar att uppfylla beställarnas förväntningar och utmana deras erfarenhet av hur uppdrag ska genomföras.

På så sätt skapar vi förutsättningar för bättre och kostnadseffektivare lösningar i varje projekt.

Idag i branschen är det svårt att få tag i kompetent personal som har rätt kunskap och förmåga att leda andra.

Vi har den förmågan och kan hjälpa kunden att både strategiskt, taktiskt och samordningsmässigt få ett lyckat resultat.

Strukturella, strategiska och rådgivande

Aggera ser till att ert projekt är rätt organiserat och effektivt. Vi har målet att erbjuda konsulttjänster under många år till en och samma organisation för att trygga kundens behov av kompetent arbetskraft. Vi tror att långvariga stabila relationer där ömsesidigt förtroende finns fungerar bäst mellan alla parter. Detta resulterar i fungerande samverkan mellan personer och deras organisationer.

Aggera erbjuder strategisk rådgivning och har god lokalkännedom kombinerat med de bästa möjliga förutsättningarna att skapa framgångsrika samhällsbyggnadsprojekt.